.... Solving TSPs
....


TSPLIB

World TSP

National TSPs

Bonn Institute

Bonn Institute

VLSI Data

Home

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Summary


VLSI Data

SRA104815 - 104815 Points
Point Set
Tour
Data (Gzipped TSPLIB Format, sra104815)
Log of Computation
sra104815


ARA238025 - 238025 Points
Point Set
Tour
Data (Gzipped TSPLIB Format, ara238025)
Log of Computation
ara238025


LRA498378 - 498378 Points
Point Set
Tour
Data (Gzipped TSPLIB Format, lra498378)
Log of Computation
lra498378


LRB744710 - 744710 Points
Point Set
Tour
Data (Gzipped TSPLIB Format, lrb744710)
Log of Computation
lrb744710


Back to TSP home.

Last Updated:  March 4, 2003
Contact:  bico@uwaterloo.ca